• Prawnik Kraków
  • +48 606-582-091
  • radca@azzkancelaria.pl

Odszkodowania

Radca Prawny Agnieszka Zawodny-Zbroja posiada kilkuletnią praktykę w sprawach ubezpieczeniowych nabytą w trakcie pracy w Dziale Likwidacji Szkód Klientów Korporacyjnych TUiR Warta S.A. oraz podczas odbywania praktyki zawodowej w Zespole Radców Prawnych w/w Towarzystwa.
Oferta Kancelarii stanowi odpowiedź na znaczne zapotrzebowanie w zakresie zapewnienia Poszkodowanym profesjonalnej obsługi prawnej, które jest związane z dynamiczny rozwojem branży ubezpieczeniowej.

Długa, żmudna, kosztowna… Nie taka musi być walka o odszkodowania!

Wielu poszkodowanych nie zdaje sobie sprawy, w jaki sposób wykazywać swoje racje przed sądami i innymi właściwymi organami. Tkwią oni w mylnym przekonaniu, że nie mają żadnych szans na otrzymanie należnego im odszkodowania. Kraków każdego dnia jest świadkiem licznych nieszczęśliwych wypadków, za które nikt nigdy nie poniesie odpowiedzialności, ponieważ osoby uprawnione do rekompensaty nie zdecydują się na realizację swoich uprawnień.
Praktyka taka jest błędna, bowiem wszędzie tam, gdzie dochodzi do ujawnienia się szkody lub krzywdy, istnieć muszą również podmioty zobowiązane do ich naprawienia lub zadośćuczynienia im w inny, zgodny z polskim prawem sposób.

W zakresie prawa ubezpieczonego nasza Kancelaria prowadzi pełną, profesjonalną obsługę dotyczącą między innymi roszczeń wynikających z:

  • umów obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, umów ubezpieczenia AC, NWW w związku z wypadkami komunikacyjnymi,
  • umów ubezpieczenia OC firm i umów ubezpieczenia majątków firm,
  • OC za produkty,
  • ubezpieczeń mieszkaniowych,
  • zadośćuczynień i rent za doznane szkody osobowe,
  • odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej,
  • odszkodowań od zarządców dróg i nieruchomości,
  • odszkodowań od pracodawców za wypadki przy pracy.

Poza filią w Krakowie, nasza Kancelaria posiada główną siedzibę umiejscowioną w Zabierzowie . przy ulicy Słonecznej 3.

Kancelaria służy Klientom profesjonalną pomocą w zakresie kompletowania dokumentacji mającej na celu wykazanie rozmiaru szkody, prowadzenia postępowania likwidacyjnego , postępowania sądowego pozyskania należnego odszkodowania i zadośćuczynienia .

Główna siedziba Kancelarii znajduje się w Zabierzowie, ale posiadamy także biuro w Krakowie, przy ul. Kujawskiej 26/5.