• Prawnik Kraków
 • +48 606-582-091
 • radca@azzkancelaria.pl

Oferta I Zakres Usług

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Zawodny-Zbroja specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, w szczególności w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz sprawców szkód majątkowych i osobowy.

W tym zakresie Kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną dotyczącą dochodzenia:

 • odszkodowań z umów obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, umów ubezpieczenia NNW oraz umów AC w związku z wypadkami komunikacyjnymi,
 • odszkodowań z dobrowolnych umów ubezpieczenia (OC Firmy, ubezpieczenie majątku Firmy, OC za produkt, ubezpieczenia mieszkania, itp.),
 • odszkodowań od placówek medycznych, lekarzy za błędy w sztuce lekarskiej,
 • odszkodowań od zarządców dróg, zarządców nieruchomości,
 • odszkodowań od pracodawców za wypadki przy pracy,
 • zadośćuczynienia i renty za szkody osobowe.

Kancelaria świadczy także kompleksową pomoc prawną w następujących specjalnościach:

 • Prawo cywilne – (sprawy spadkowe, sprawy z zakresu prawa rzeczowego – zasiedzenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności, rozliczenia między współwłaścicielami i inne).
 • Prawo pracy – (sprawy dotyczące kwestii bezpodstawnego zwolnienia z pracy, świadczeń odszkodowawczych należnych od pracodawcy, wynagrodzenia z tytułu nadgodzin, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, roszczenia związane z mobbingiem i dyskryminacją).
 • Prawo gospodarcze – (stała i kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, rejestracja spółek, sprawy dotyczące rozliczeń między przedsiębiorcami, windykacja należności w obrocie gospodarczym).
 • Prawo bankowe – (analiza umów kredytowych, pożyczkowych, negocjacje z bankami i instytucjami finansowymi w celu oddłużenia, restrukturyzacji długu).
 • Prawo administracyjne, Prawo budowlane.
 • Prawo autorskie i własności przemysłowej – (sprawy dotyczące naruszeń autorskich praw majątkowych).
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze – (rozwody, separacje, alimenty, podział majątku po ustaniu małżeństwa).
 • Prawo unii europejskiej.

Kancelaria organizuje także szkolenia dotyczące problematyki prawnej.

Oferowana przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje w zależności od potrzeb Klienta udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkiego rodzaju umów, opinii prawnych, pism urzędowych, procesowych i przedprocesowych, obsługę prawną przedsiębiorców, udział w mediacjach, negocjacjach i postępowaniach arbitrażowych, a także zastępstwo procesowe przed sądami, w tym przez sądami Unii Europejskiej.