• Prawnik Kraków
  • +48 606-582-091
  • radca@azzkancelaria.pl

Prawo administracyjne I Prawo budowlane

Prawo administracyjne reguluje pracę organów administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Dziedziny podlegające pod prawo administracyjne to między innymi:

  • prawo budowlane (gospodarka nieruchomościami), które stanowi szczególny obszar działalności naszej kancelarii,
  • prawo drogowe,
  • prawo wodne,
  • zagospodarowanie przestrzenne.

Reprezentujemy naszych klientów w wielu sprawach administracyjnych, przede wszystkim w takich jak:

  • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • ustalenie opłaty adiacenckiej,
  • wywłaszczenie nieruchomości,
  • zapłata renty planistycznej.

Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w skutecznym przeprowadzaniu spraw administracyjnych oraz egzekwowaniu należnych roszczeń.