• Prawnik Kraków
  • +48 606-582-091
  • radca@azzkancelaria.pl

Prawo Autorskie I Własności Przemysłowej

Prawo autorskie zajmuje się ochroną działalności twórczej o indywidualnym charakterze, niezależnie od jej wartości, sposobu wyrażenia czy przeznaczenia.

Przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory wyrażone słowami, symbolami matematycznymi lub znakami graficznymi, a także prace plastyczne, fotografie, prace lutnicze, wzornictwo przemysłowe, utwory muzyczne, sceniczne oraz audiowizualne oraz projekty architektoniczne i urbanistyczne.

Nasza Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w sprawach dotyczących naruszeń autorskich praw majątkowych.