• Prawnik Kraków
  • +48 606-582-091
  • radca@azzkancelaria.pl

Prawo Cywilne

Prawo cywilne reguluje zasady zawierania zobowiązań kontraktowych oraz ustala odpowiedzialność obu stron w przypadku niewywiązania się z postanowień zawartych w umowie.

Bez znajomości prawa cywilnego sporządzane umowy i dokumenty mogą okazać się nieważne, a co za tym idzie nieskutecznie prawne.

Nasza kancelaria oferuje pomoc w przygotowaniu wszelkiej maści umów i dokumentów, a także wydaje opinie na ich temat. Możemy pochwalić się dużą skutecznością w dochodzeniu roszczeń wynikających z niedotrzymania przez drugą stronę postanowień zawartych w umowie (egzekwowanie odszkodowań oraz kar umownych).

Z sukcesem reprezentujemy klientów w sprawach spadkowych oraz sprawach z zakresu prawa rzeczowego (w tym: zasiedzenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności).

Skorzystaj z naszej wiedzy i bogatego doświadczenia.