• Prawnik Kraków
  • +48 606-582-091
  • radca@azzkancelaria.pl

Prawo Unii Europejskiej

Na prawo Unii Europejskiej składa się wiele aktów prawnych. Instytucje unijne stanowią tak zwane prawo wtórne, którego zobowiązane są przestrzegać sądy oraz organy administracji państwowej wszystkich państw członkowskich, a więc także i polskie.

Prawo to obowiązuje wszystkich, ale szczególne znaczenie ma dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ reguluje przepływ towarów i usług.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w tym zakresie – od analizy prawa unijnego, przez wydawanie opinii na temat rozwiązań prawnych stosowanych na rynkach krajów członkowskich, aż do sporządzania umów zgodnych z regulacjami UE.