• Prawnik Kraków
  • +48 606-582-091
  • radca@azzkancelaria.pl

Prawo Pracy

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Prowadzimy między innymi sprawy dotyczące bezpodstawnego zwolnienia z pracy, odszkodowań należnych pracownikowi, również z tytułu wypadków w miejscu pracy, wynagrodzenia z tytułu przepracowanych nadgodzin oraz roszczeń z tytułu mobbingu czy dyskryminacji.

Prawo pracy czy praca na granicy prawa ?

Jednymi z najczęściej łamanych i nadużywanych przepisów prawnych nie są wcale – jak mogłoby się wydawać – przepisy prawa karnego czy prawa skarbowego. Są nimi przepisy gałęzi prawa funkcjonującej najbliżej ludzi, jakim jest prawo pracy. Kraków to jedno z najludniejszych miast Polski, w których na co dzień pracę świadczą miliony osób. Jedyni wykonują swoje obowiązki na podstawie umów o pracę, inni na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, a jeszcze inni bez żadnego łączącego ich z pracodawcą stosunku prawnego. Każda praca stanowi wartość, przyczyniając się do realizacji dobra wspólnego – ogólnokrajowego sukcesu finansowego wynikającego z napędzania gospodarki.

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których uprawnienia pracowników nie są respektowane przez pracodawców. Należy jednak mieć świadomość, w jakim celu polski ustawodawca opracował i uczynił obowiązującym prawo pracy. Kraków i inne wielkie miasta to miejsca, w których sukcesywnie wzrasta liczba pozwów składanych przeciwko nieuczciwym pracodawcom. Pracownicy coraz odważniej poszukują należnej im ochrony.

Nasza Kancelaria od wielu lat zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy.

Zajmujemy się między innymi prowadzeniem spraw z zakresu:

  • bezpodstawnych zwolnień,
  • zaległych wynagrodzeń, w tym z tytułu przepracowanych nadgodzin,
  • roszczeń z powodu bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji w zatrudnieniu,
  • mobbingu,
  • odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy oraz w drodze do pracy.

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw sądowych – od kompletowania dokumentacji i przygotowywania pozwu począwszy, a na egzekwowaniu uzyskanego wyroku skończywszy.

Jeśli prawo pracy wydaje Ci się zawiłe i skomplikowane lub potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej i pomocy w przejściu przez procesy sądowe zgłoś się do nas.

Nasza siedziba znajduje się z Zabierzowie, przy ul. Słonecznej 3. Posiadamy również biuro w Krakowie (ul. Kujawska 26/5).