• Prawnik Kraków
  • +48 606-582-091
  • radca@azzkancelaria.pl

Zespół

Agnieszka Zawodny – Zbroja radca prawny, właściciel Kancelarii absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Mediator sądowy, autorka publikacji prasowych z zakresu prawa. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, prawie pracy, sprawach gospodarczych oraz w postępowaniu mediacyjnym, arbitrażu i negocjacjach.
Biegle włada językiem angielskim.

Aleksandra Głownia – Pająk, radca prawny, – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, egzamin zawodowy złożyła w 2020r. Specjalizuje się w sprawach z zakresu obrotu gospodarczego, prawa zobowiązań, prawa karnego, medycznego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych oraz karnych.

Lucyna Zawodny – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kamila Klimiuk – Asystentka radcy prawnego oraz studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Stypendystka Stypendium Rektora UJ dla Najlepszych Studentów w roku akademickim 2020/2021. Członek sekcji Kreatywnych dla Wydziału przy Samorządzie Studentów WPiA UJ, wolontariusz Fundacji Court Watch Polska. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz prawa rodzinnego. Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.