• Prawnik Kraków
  • +48 606-582-091
  • radca@azzkancelaria.pl

Zespół

Agnieszka Zawodny – Zbroja radca prawny, właściciel Kancelarii absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Mediator sądowy, autorka publikacji prasowych z zakresu prawa. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, prawie pracy, sprawach gospodarczych oraz w postępowaniu mediacyjnym, arbitrażu i negocjacjach.
Biegle włada językiem angielskim.

Aleksandra Głownia – aplikantka radcowska I roku, wpisana na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w roku akademickim 2015/2016 członek Sekcji Prawa Medycznego Studenckiej Poradni Prawnej UJ, dwukrotna stypendystka Stypendium Rektora UJ dla Najlepszych Studentów. Specjalizuje się w sprawach z zakresu obrotu gospodarczego, prawa karnego, medycznego oraz upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Lucyna Zawodny – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Renata Mróz – specjalista ds. funduszy unijnych, osoba współpracująca w zakresie doradztwa dotyczącego pozyskiwania funduszy z UE. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej kierunku amerykanistyka oraz studiów podyplomowych kierunku Zasady Wykorzystywania Funduszy Europejskich. Posiada kilkuletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych, w tym: wniosków aplikacyjnych, biznesplanów, studiów wykonalności oraz analiz finansowych i ekonomicznych. Autorka szeregu projektów opracowanych w ramach: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.